Oferta

Odnalazłeś to czego szukałeś…

W gąszczu poszukiwań pomocy prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa odnalazłeś wreszcie to czego szukałeś, Twoje mozolne i długotrwałe poszukiwania zakończyły się pełnym sukcesem.

Zapewne na początku trzeba było wygrać walkę z samym sobą, ze swoimi wątpliwościami, „uzdrowić historię swojego życia” i zapytać – czy warto?

przełamać barierę – przecież był ślub? A czy tak w ogóle można? Co inni powiedzą, przecież ślubowało się przed Bogiem?, itd.

 

Nowa droga – Nowe Życie

Drogi człowieku,

Zacząłeś szukać w Internecie: „rozwód kościelny”, „unieważnienie małżeństwa”, „proces kościelny”, itp. Poszerzałeś swoją wiedzę, być może pytałeś innych, może pytałeś jakiegoś księdza o pomoc, może przeglądałeś oferty tzw. „kancelarii kanonicznych”, a mimo to wciąż czujesz się niepewny i zagubiony. Brakuje Tobie profesjonalisty – osoby doświadczonej, która już na pierwszym spotkaniu (konsultacji) wyznaczy „tytuły prawne” – przyczyny nieważności małżeństwa, która rozwieje Twoje wątpliwości i odpowie – czy to ma jakikolwiek sens? Czy warto się starać i brać udział w procesie kościelnym?

Świadczymy kompleksowe usługi prawne, na każdym etapie procesu kościelnego, ale co najważniejsze, od samego początku odpowiadamy na najbardziej nurtujące Ciebie pytanie – czy warto?

Wiele osób żyje już inaczej, „rozstali się po Bożemu”. Dziś już zrozumieli, że nawet w takim sformułowaniu „co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela”, są pewne ale…

POMOC:

Wstępny kontakt przez formularz, pocztę elektroniczną (kancelaria@rozwod-koscielny.pl) lub telefoniczny (+48 606 252 230), w celu ustalenia zasadności podjęcia kroków prawnych oraz ustalenia miejsca i terminu spotkania (umówienie wizyty);

Indywidualna rozmowa (pełna dyskrecja i tajemnica) w miejscu ustalonym przez klienta (oferujemy pomoc prawną na terenie wszystkich diecezji, czyli całej Polski; dojeżdżamy do klienta) w celu ukazania istoty procesu kościelnego, zdobycie odpowiedniej wiedzy w tym zakresie oraz ustalenie zasadności napisania skargi powodowej (strategia procesu);

(kan. 1671 KPK) – ustalenie, który Sąd Duchowny (Kościelny) będzie zajmował się naszą sprawą o stwierdzenie nieważności małżeństwa;

Najistotniejszy z punktów naszej pomocy prawnej jest wskazanie podstawy prawnej stwierdzenia nieważności małżeństwa. Już na pierwszym spotkaniu (konsultacje) wyjaśniamy wszelkie sprawy związane z prowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a co najważniejsze – czego inni nie dokonują– wskazujemy tzw. „tytuły prawne sprawy”, czyli przyczyny możliwości stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, co jest najistotniejszym elementem procesu i spisania skargi powodowej. Już na pierwszym spotkaniu dowiesz się, czy są jakiekolwiek „szanse”, czy warto dojść do prawdy o swoim małżeństwie? Czy są podstawy prawne do orzeczenia nieważności małżeństwa? To jest bardzo ważne stwierdzenie, gdyż rozwiejesz od razu swoje wątpliwości i uzyskasz odpowiedź na nurtujące Ciebie pytania w tej materii.

(kan. 1501 – 1506 i 1674 – 1675 KPK) – pomoc przy redagowaniu skargi powodowej w aspekcie wcześniej ustalonych tytułów prawnych oraz wskazanie drogi dowodowej w procesie kościelnym. Zgromadzenie i dołączenie do pozwu wymaganych przez prawo kanoniczne załączników. Wysłanie skargi powodowej (pozwu) do kompetentnego Sądu Duchownego (Kościelnego).

Odpowiedź na jakiekolwiek pisma sądowe oraz od strony pozwanej, wnioskowanie o dołączenie wniosków dowodowych, o powołanie biegłych sądowych i innych dowodów. Podjęcie odpowiednich procedur prawnych, gdy strona pozwana nie chce uczestniczyć w procesie kościelnym (dekret o nieobecności strony w procesie). Druga strona małżeństwa (strona pozwana) wcale nie musi uczestniczyć w procesie o stwierdzenie małżeństwa.

Przygotowywanie wszelkiej korespondencji do Sądu Duchownego oraz odniesienie się do wszelkich uwag w trakcie instrukcji sprawy;

(kan. 1526 – 1583 i 1678 – 1680 KPK) – metodologiczne podejście do wnioskowania dowodowego, ustalania świadków w sprawie oraz odnoszenie się do zgromadzonego materiału dowodowego;

(kan. 1598 – 1606 KPK) – analiza: pism, zeznań, zgromadzonych dowodów, opinii biegłego oraz wnoszenie uwag procesowych;

Przygotowanie apelacji do wyższej instancji czy też pomoc w zdjęciu klauzuli (przeszkody, zakazu), którą należy ściągnąć, aby móc zawrzeć „nowy” sakramentalny związek małżeński, tzw. ślub kościelny;

M.in.: pomoc w prowadzeniu procesu opartego na dokumentach, separacje – specyficzny rodzaj prowadzenia procesu kościelnego (bardzo rzadko spotykany), który wymaga indywidualnego wyjaśnienia;